Widal.plReligiaWielki sweter na ołtarzu! Wiedeńska katedra zadziwia

Wielki sweter na ołtarzu! Wiedeńska katedra zadziwia

Wielki sweter na ołtarzu! W okresie Wielkiego Postu ołtarz główny katedry św. Szczepana w Wiedniu przykrywa ogromny, fioletowy sweter.

Sweter, składający się z 80 metrów kwadratowych materiału, podobno pokazuje „priorytet rozgrzewającej miłości bliźniego”, jak donosi strona internetowa parafii katedralnej. Parafia katedralna twierdzi, że sweter jest współczesnym welonem wielkopostnym.

Odpowiada za niego austriacki artysta Erwin Wurm. Jednak oprócz swetra, prezentowane są inne projekty artystyczne Wurma. Tak jak sweter, można je zobaczyć w katedrze św. Szczepana, która pochodzi z XII wieku.

Wielki sweter na ołtarzu!

Jedna z prac to szary, naturalnej wielkości posąg mężczyzny bez głowy, rąk i nóg.

Człowiek bez głowy i rąk, ciała, które są definiowane tylko przez teczkę lub torebkę, są zwierciadłem sumienia i możliwości kwestionowania własnej wolności i jej ograniczeń.

Tak katedra opisała instalację na swojej stronie internetowej.

Zdeformowane budynki i przedmioty otwierają nowe perspektywy na siłę i możliwość naszej odnowy z wiary. Ile dobrej woli i, w przeciwieństwie do tego, powrotu do starych wzorców zachowań, których doświadczamy w naszym własnym życiu? Także przemoc, która padła nie tylko na męczenników narodowego socjalizmu, pozostawia wstrząsające i zniekształcone życie.

Kontynuowali we wpisie.

Na zewnątrz katedry można zobaczyć rzeźbę termoforu. Plan zakładał umieszczenie go przed głównym wejściem, ale ponieważ jest to teren publiczny, lokalny rząd sprzeciwił się, jak donosi Vienna Online. Obecnie obiekt znajduje się na terenie należącym do kościoła.

Jak wyjaśnia „Liturgical Arts Journal”

Aby przygotować się do przeżywania wielkiej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, chrześcijanie nie tylko pościli od jedzenia, ale także praktykowali post słuchowy i wizualny.

Wiele parafii katolickich nadal przestrzega praktyki zasłaniania krzyży i posągów podczas Wielkiego Postu oraz powstrzymują się od zdobienia ołatrzy kwiatami. Wizualne niedostatki tradycyjnie obejmowały wielkopostną zasłonę z przodu kościoła, przypominającą wiernym zasłonę w świątyni jerozolimskiej. Podsumowując, ierni nie mogli zobaczyć kapłana odprawiającego mszę po drugiej stronie zasłony.

W ostatnich latach różne projekty sztuki współczesnej prezentowano w katedrze wiedeńskiej pod pozorem wielkopostnej zasłony. Jednakże, niektóre z nich nawet nie przypominały zasłony.

Wielki sweter na ołtarzu!

W 2015 roku artysta połączył dużą ilość wstęgi w kostki, które następnie w okresie Wielkiego Postu ustawiono przed ołtarzem głównym. Zachęcano katolików do zapisywania intencji modlitewnych i przywiązywania ich do wstążek.

Na wielkopostnym welonie z 2018 roku pokazywały się rysunki, choć nie sposób było powiedzieć, co miały one przedstawiać.

W poszczególnych obrazowych elementach wielkopostnej zasłony są abstrakcyjne czarne sylwetki w technice haftu. Zobaczenie ich wymaga cierpliwości w kontemplacji medytacyjnej, podobnie jak psalmy. Tylko dzięki koncentracji w czytaniu i słuchaniu pozwalają zrozumieć prawdziwy sens tekstu.

Skomentowała parafia katedralna.

Co jeszcze na WIDAL.PL?

Drony monitorują delfiny! Zagrożony gatunek ma szansę przetrwać

Drony monitorują delfiny! Urządzenia dołączają do walki, by uratować najrzadszego delfina w Nowej Zelandii.

Moc dotyku. Co tracimy przez pandemię koronawirusa?

Moc dotyku. To zmysł, który uważamy za pewnik, ale tęsknimy za nim, gdy go nie ma. Psychologowie określają uczucie deprywacji i opuszczenia, którego doświadczamy jako „głód skóry”.