Widal.plUkrainaCzym był Wielki Głód w Ukrainie?

Czym był Wielki Głód w Ukrainie?

Czym był Wielki Głód w Ukrainie?
Foto: zrzut ekranu z filmu na kanale "Z P B P"/ https://www.youtube.com/watch?v=VKSKkf8mDYk

“Hołodomor” to ludobójstwo narodu ukraińskiego, dokonane w latach 1932-1933. Zaplanowane i zrealizowane przez kierownictwo Związku Radzieckiego w celu poskromienia Ukraińców, ostatecznego wyeliminowania ich oporu wobec reżimu.

W 2006 roku ukraińska ustawa “O Hołodomorze 1932-1933 w Ukrainie” oficjalnie uznała tamto wydarzenie za ludobójstwo. W 2010 roku decyzją Sądu Apelacyjnego Kijowa udowodniono ludobójczy charakter Hołodomoru oraz fakt, że Stalin, Mołotow, Kaganowicz, Postyszew, Czubar, Chatajewicz, Kosior zamierzali zniszczyć Ukraińców.

W latach 1932-1933 zmarło 10,5 mln ludzi, a podczas innych masowych sztucznych głodów 5 mln. W sumie 15,5 mln ofiar.

1928 – Stalin został sekretarzem generalnym ZSRR i ustanowił nierealny pięcioletni plan produkcji chleba. Celem było przekształcenie ZSRR w nowoczesną potęgę gospodarczą poprzez sprzedaż zboża na rynkach międzynarodowych, co z kolei miało zapewnić środki na finansowanie industrializacji i militaryzacji. Ludobójstwo zostało zorganizowane i dokonane poprzez legalizację brutalnych działań i masowe mordowanie Ukraińców. Potwierdza to około 400 dokumentów archiwalnych.

1929 – 1931 – przymusowa kolektywizacja w całej Ukraińskiej SRR oddaje pracę i własność ziemi pod kontrolę państwa, co wywołuje protesty chłopskie. Z tego powodu Stalin rozpoczyna kampanię rozbrojeniową mającą na celu złamanie oporu zamożniejszych jednostek (“kułaków”) i zniszczenie ich jako klasy. Ponad 500.000 chłopów i ich rodzin zostało rozstrzelanych, wywiezionych na Syberię lub wysłanych do obozów. Zburzono tysiące kościołów w Ukrainie, a księży aresztowano. Rolnikom wyznaczono nierealistycznie wysokie progi na dostawę zboża. Zbiory pszenicy w Ukrainie są niższe niż w poprzednich latach, ale górne limity rosną, zmuszając gospodarstwa i drobnych rolników do oddawania nawet zapasów ziarna przeznaczonego do siewu.

1932 – Głód ogarnia Ukrainę. Władze sowieckie konfiskują około połowy zbiorów. Wprowadzone zostają nieosiągalne kontyngenty zboża, a ludzie zaczynają głodować. Wioski, które nie mogą wypełnić ustalonych wskaźników zbioru zboża, trafiają na czarną listę i podlegają blokadzie uniemożliwiającej wjazd lub wyjazd towarów.

7 sierpnia 1932 – uchwalono represyjny dekret potocznie zwany “prawem pięciu kłosów”, który przewidywał dziesięć lat więzienia lub karę śmierci za zabranie z pól choćby garstki zboża, uznawanego za własność państwową.

Październik 1932 – najbliżsi współpracownicy Stalina – Lazar Kaganowicz i Wiaczesław Mołotow – przybywają z ponad 100 tys. aparatczyków i wojskowych, aby wyegzekwować kontyngenty zbożowe w Ukrainie. Zorganizowano specjalne grupy ludzi do przeszukiwania mieszkańców na terenach wiejskich w celu przymusowego odebrania zboża. Takim rewizjom towarzyszyły terror, fizyczne i moralne znęcanie się nad ludźmi.

Listopad 1932 – W celu nasilenia klęski głodu w Ukrainie przyjęto uchwałę, która wprowadziła specyficzny reżim – “czarne tablice”. Wpisanie na “czarne tablice” oznaczało fizyczną blokadę gospodarstw kolektywnych, wsi i obwodów: całkowitą konfiskatę żywności, zakaz handlu i przewozu towarów, zakaz opuszczania przez chłopów i otoczenie osady. Wszystko to egzekwowano jednostkami wojskowymi, GPU i policją.

31 grudnia 1932 – Wprowadzony zostaje system paszportów wewnętrznych, który ma uniemożliwić głodującym chłopom wyjazd do miast lub za granicę.

22 stycznia 1933 – dokument sygnowany przez Stalina i Mołotowa blokuje Ukraińców w obrębie terytorium, na którym panuje głód, zabraniając im opuszczania ZSRR w poszukiwaniu chleba.

24 stycznia 1933 – Biuro Polityczne mianuje Pawła Postyszewa szefem Komunistycznej Partii Ukrainy, który z kolei inicjuje liczne represje wobec przedstawicieli miejscowej kultury i czystkę w Ukraińskiej Partii Komunistycznej.

Czerwiec 1933 – szczytowy okres Hołodomoru. W tym czasie zagłodzono ok. 28 tys. osób, 1 168 osób co godzinę, 20 co minutę.

15 sierpnia 1933 – utworzono Wszechzwiązkowy Komitet ds. Przesiedleń, do końca roku 117 tys. pracowników kolektywnych gospodarstw rolnych z Rosji i Białorusi zostało przesiedlonych na tereny, gdzie ludność zmarła z głodu. Większość z nich ostatecznie wraca do domu.

1934 – Zbiory są znacznie gorsze niż w 1932 i 1933 roku, a ludzie nadal głodują.

Obecnie – Rosja nadal zaprzecza, że Hołodomor został zorganizowany przez władze ZSRR.

Zapraszamy na Instagrama SymvolMedia!