Widal.plSpołeczeństwoNauka zdalna- jak to ma wyglądać, czego się spodziewać?

Nauka zdalna- jak to ma wyglądać, czego się spodziewać?

Nauka zdalna według nowego rozporządzenia będzie obowiązywała we wszystkich szkołach ponadpodstawowych: średnich i wyższych, które znajdują się na terenie powiatów w strefie czerwonej.

Jednakże będą pewne wyjątki. Mianowicie zajęcia praktyczne będą odbywały się w sposób stacjonarny. Nowe zasady wejdą w życie już 17 października. 

Nauka zdalna- jak będzie wyglądać?


Nauka zdalna w strefach żółtych obejmie szkoły wyższe i szkoły ponadpodstawowe, które będą działać w trybie hybrydowym. Oznacza to, zajęcia będą prowadzone częściowo na uczelni lub w szkole, a częściowo zdalnie.Natomiast w strefie czerwonej wszystkie szkoły wyższe i szkoły ponadpodstawowe mają pracować wyłącznie zdalnie.

Zmianie sposobu nauczanie nie zostaną poddane szkoły podstawowe i przedszkola.

Premier Mateusz Morawiecki zapytany czy jest możliwe wprowadzenie w pełni nauki zdalnej w najmłodszych klasach szkół podstawowych odpowiedział:

Tak, jeżeli nie powstrzymamy rozprzestrzeniania się wirusa rozważamy wszelkie scenariusze, aczkolwiek ten jest jednym z najtrudniejszych. Dlatego, że on jednocześnie oznacza bardzo duże utrudnienia w świadczeniu pracy przez rodziców tych najmłodszych dzieci i dlatego przedszkola, klasy od I do IV, klasy w ogóle szkół podstawowych, na dzień dzisiejszy chcemy jak najdłużej chronić przed trybem zdalnym.

Jakie są wytyczne MEN odnośnie nauki zdalnej?

MEN opublikowało poradnik dla nauczycieli, który ma pomóc w nowej, trudnej sytuacji. Oto niektóre wytyczne, zamieszczone w poradniku:

Sposób organizacji lekcji:

  • Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia.
  • Stymulowanie kontaktu społecznego uczniów poprzez umożliwienie im kontaktu on-line w określonym czasie, np. po zajęciach obowiązkowych (bez udziału nauczyciela) – po wprowadzeniu ustalonych wspólnie z uczniami i rodzicami zasad kontaktu, które pozwolą  zapewnić e bezpieczeństwo.
  • Zapewnienie możliwości konsultacji on-line dla rodziców uczniów (zgodnie z potrzebami).
  • Każdy nauczyciel, w tym nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, powinien określić przejrzysty sposób odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców za pośrednictwem komunikatora stosowanego przez szkołę. Najlepiej, aby były to jednolite zasady dla całej szkoły.
  • Nauczyciele, psychologowie i pedagodzy powinni być dostępni dla uczniów i rodziców on-line zgodnie z harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej szkoły lub przekazanym rodzicom w sposób ustalony przez szkołę.
  • Nauczyciele współpracują w zespołach przedmiotowych: ustalają treści kształcenia, które będą realizowane w poszczególnych klasach, i rekomendowany sposób ich realizacji (narzędzia, metody i formy). W razie potrzeby nauczyciele rekomendują dyrektorowi szkoły konieczność modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania.
  • Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści i umiejętności. Uczeń ma prawo korzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela w związku z wykonywanymi zadaniami.
  • Nauczyciel dostosowuje narzędzia, metody i formy pracy, które zamierza stosować w zdalnym nauczaniu, do możliwości psychofizycznych uczniów. Przydatny jest kontakt z nauczycielem informatyki, który mógłby wskazać, jakie umiejętności/narzędzia uczniowie powinni już mieć opanowane.
  • Zdalne nauczanie nie może polegać wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia.

Zobacz także na Widal.pl

Nowe obostrzenia wchodzą w życie. Coraz więcej czerwonych stref

Nowe obostrzenia w związku z koronawirusem wchodzą w życie. Od ubiegłej soboty w strefie żółtej i czerwonej jest cały kraj. Jednak już od 17 października w czerwonej strefie znajdzie się aż 152 powiatów i 70 proc. ludności Polski.

Godzina policyjna we Francji. Nowa taktyka Emmanuela Macron w walce z koronawirusem?

Godzina policyjna we Francji. Cały świat walczy z szalejącym koronawirusem. Jak się okazuje prezydent Francji podjął decyzję, której nikt się nie spodziewał.